Ilves, Hans põllumees. Sündinud 15.12.1878 a Järve-Hansu talus Koorküla vallas Valgamaal.  Vanemad – põllupidajad Juhan Ilves ja Ann Lillimägi. Õppis Koorküla vallakoolis, mille lõpetamise järele töötas mõisa kandimehena pikemat aega. Võttis osa Maailmasõjast 1915-1916. Maareformi teostamisel sai endale asunduskoha, kus on ehitanud uued hooned ja harinud suuremal hulgal juurde uudismaad. Abiellus 1902 a Miili Marksoniga.

 

Võtnud juhtivalt osa kohalike ühingute ja vallaomavalitsuse tegevusest. Koorküla valla volikogu liige 1900 a-st, esimene iseseisvusaegne vallavanem 1917-1921, kellena võtnud osa maareformi läbiviimisest Koorkülas. Koorküla Asunike ja Talupidajate Ühingu asutaja ja juhatuse liige 1921 a-st, kohaliku masinatarvitajate ja veeühingu asutajaid. Alatine asukoht Koorküla Nõmme talu.

 

Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad 1938 lk 43