Kauri (endine nimi Mühlberg) Aleksander, põllumees. Sündinud 1.10.1877 a Urmi talus Hellenurme vallas Tartumaal. Vanemad – talupidajad Hans Mühlberg ja Mari Kurik. Lõpetanud kihelkonnakooli. Võtnud osa Vene –Jaapani  sõjast, saanud lahingus haavata ja vahvuse eest IV Georgi risti. Oli miilitsamees  Koorkülas 1917 a ja võttis osa eesti Vabadussõjast  Koorküla kaitseliidu ülemana , hiljem Tõrva alevi komandandi roodus. Oli mõisavalitsejaks Pilka mõisas Tartumaal, hiljem Koorküla-Asu mõisas Valgamaal 1907-1920. Iseseisev põllumees Pärna talus, kus korraldab ja arendab oma talu. Abielus Emilie Tekk´iga 1909 a-st.

 

Võtnud juhtivalt osa kohalike seltskondlike organisatsioonide tegevusest. Olnud kaitseliidu Hellenurme üksikrühma organiseerija 1924, Hellenurme Põllumeeste Kogu esimees 1922-1934, kauaaegne Hellenurme haridusseltsi „Püüe“ juhatuse liige, Hellenurme vabatahtliku Tuletõrje Ühingu liige 1930 a-st, Hellenurme Põllumeeste Seltsi asutajaid ja esimees, Hellenurme vallavolikogu ja vallakohtu liige. Alatine asukoht Pärna talu Hellenurme vallas.

 

Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad Pärnu 1938 lk 65