Peter von Möller

1818-1826 oli Koorküla mõisa omanik kapten Peter von Möller. Mõisa ostis ta Gerdsdorffi pärijate käest. Möllerid elasid Asu mõisa härrastemajas.

Peter George von Mõller on sündinud ca 1781. aastal. Ta abikaasa oli Carl Gustav Magnus von Anrepi (1753-1802) lesk Dorothea Wilhelmine sündinud Bayer von Weissfeldt. Neil oli tütar Caroline *ca 1803 ja kolm poega: Georg Karl Reinhold *ca 1805, Woldemar Peter *ca 1808 ja Paul Friedrich *ca 1810. 1805. aastal oli Peter von Möller laevastiku leitnant, hiljem kapten. 1803-1805. aastal on ta rentinud või ostnud Vana-Puka, Uus Puka ja Väike-Puka mõisa. 1819. a ostis need mõisad major Ferdinand von Peucker.

Dorothea Wilhelmine von Möller *ca 1776, isa oli Carl Johann Bayer von Weissfeldt, ema Helene Elisabeth sündinud von Anrep. Bayer von Weissfeldtidele kuulusid veel Leebiku, Vanamõisa, Aitsra ja Ala mõis.

Karl Ruut on kirja pannud sellise loo:

Juhansoni laadi tundmiseks olgu siin paar lugu jutustatud. Esimene tema nooremast east. Von Mölleri härra oli talle kord kangesti ära keelanud sõiduajal taha selja vaadata ja kuulata, mis saksad räägivad. See keeld on teda pahandanud. Kord ühel kuuvalgel ööl Jetist üle niidu Assu sõites andnud ta isanda käsu peale hobustele, kes poolpalja mätaste otsas liig tasa sörkinud, tulise napsu. Hobused pistnud järsku tuhatnelja jooksu ja pillutanud isanda üle saani välja. Isand hüüdnud küll: „Pea kinni! Maha kukkusin!“ aga Juhan ei ole kuuldavakski teinud, vaid kihutanud koju trepi ette, seisatanud seal tüki aega ning sõitnud siis talli poole. Proua seda nähes jooksnud välja ja küsinud, kuhu härra jäänud. Juhan kostnud: Eks härrad tuppa ei läinud?“ Proua hädaldama: „Juhan, sina lurjus! Sa oled härra ära kaotanud. Mine tagasi otsima!“ Härra tulnudki Juhanile Tammiste silla peal kõmpides ja kirudes vastu: kuis ta tohtinud teda maha jätta! Aga Juhan vabandanud: „Härrad ise käskisivad hobustele valu anda. Siis oli härrade enese asi, endid saanis pidada. Kuidas ma siis võisin veel härrade hüüdmist kuulda, kui neetud kella kari (Juhan ei ole neid sallinud, aga härra kangesti armastanud) kangel sõidul põrgu lärmi tegi ja minul hobuste kinnipidamisega tööd juba küllalt oli; pealegi on härra minu naha juures ette kinnitanud: mitte tagasi vaadata!“ Seal lubanud härra: Noh, sarnasel korral pead ikka tagasi vaatama!“

Juhan Juhanson oli Koorküla esimene koolmeister.

EAA.1865.2.91/5/1  EAA.1298.2.2/485

Heinrich von Hagemeister „Materialen zu Geschichte der Landgüter Livlands lk 79.

L. von Stryk „Beiträge zur geschichte der Rittergütes Livland“

Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik lk 81.