Käteräti oja.jpg

Käteräti oja

Rein Mikk foto 2010

Vanasti olnu sel kohal kos praegu om Valgjärv, suur mõis. Mõisan elanu parun koos oma tütre ja pojage. Joba pikembet aiga valmistedu sääl pulmadess.
Kuid nee ei olnu hariliku pulma – sest pidanu veli ja sõsar paari mineme. Lõpus olnu kik valmis ja nuurpaar lännu kirikusse,
kos pidi oleme laulatemine. Kuid papp, kes ollu väga jumalakartlik, ütelnu, et ei mia küll võta endele nihukest pattu. Siss parun ähvardanu tedä ja suure hädäge papp laulaten iki ärä. Kohe peräst patutüüd lännu papp üte oja viirde, pesnu sääl käe puhtas ja
ütelnu: „Ei mia ole sellen patun süüdi!“
Jumal andangi papile andess, aga pulmaliste pääle lasken juusta järve Saare soost. Oja kos papp käsi pesnu, hakati hüüdma Kätemõsu oja. Uut järve aga Valgjärv.

Treu, Marie

1959

Käteräti ojast on haugi ja vähki püütud, sest ta on ühenduses Saudikjärvega.