Koorküla urge

K. Ruudu järgi oli vanasti Õhne jõe läänepoolse kalda sees, umbes Koorküla mõisa pargi keskel, 100-200 m Koorküla Põrguhauast pärivoolu allikavee poolt uuristatud koobas. 1870. a. paiku olnud see veel terve ja ilus. Kujult poolkumera urke laius oli umbes 4 m ja kõrgus 3 m. Lae paksus ulatus    3 meetrini. Kohalik mõisnik olevat hoolitsenud koopa eest. Sinna viisid puhtad teerajad, koopa ees olid pingid ja kalju sisse oli lõigatud ingli pea ja raudriides rüütli kuju (Vilberg, 1921). Nimetatud teate järgi olevat 1920. aastail koobas sisse langenud.
Ülo Heinsalu. Eesti NSV koopad. Tln., 1987