Hans Truu

Koorkülas, Udsu järve lähedal endises Järveantsu talus sündis 28.09.1903 eesti nõukogude tehnikadoktor Hans Truu. Isa oli Karl Trei (võttis 1935. a uueks perekonnanimeks Truu) ja ema Marie Einbaum. Lõpetas 1930. a Danzigi tehnikaülikooli. Töötas Eesti Rahvuslikus Jõukomitees ja Krulli tehases, 1942-1944 NSVL Rasketööstuse Rahvakomissariaadi Katla- ja Turbiini Keskinstituudis ja 1944-1957 ENSV Energeetika Instituudis. Uurimusi kohalike kütuste energeetilise kasutamise ja katelseadmete kohta. Suri 9.11.1957 Tallinnas.