Üliõpilased 1918-44

Koorkülas sündinud Tartu Ülikooli üliõpilased 1889-1918

 Raamatust „Album Academicum Universitatis Tartuensis 1889-1918

Moorson, Henrik, 11.11.1880 Koorküla mõisa. Hugo Treffneri Gümnaasium, arstiteaduskond 1901-1907.

Treffner, Konstantin, 13.10.1885 Jeti kõrts. Hugo Treffneri Gümnaasium, matemaatika 1905-1917.

Koorkülas sündinud Tartu Ülikooli üliõpilased 1918-1944

Raamatust „Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944 I,II,III“Tartu 1994

EAA.1296  (Helme koguduse meetrikad)

Tomp, Karl, 6.04.1899, isa Jaan, põllumees. Tartu Õpetajate seminar 1920, metsanduse eriala   1920-1925, võttis osa Vabadussõjast.

Peterson (Paeraid), Arnold, 6.10.1899. Isa Henn, põllumees. Hugo Treffneri Gümnaasium  1920, matemaatika-loodusteaduskond 1920-1921, õigusteaduskond 1921-1927, õigusteaduskond 1934, õigusteaduskond 1937. Võttis osa Vabadussõjast. Ajakirjanik „Postimehe“ juures. 1944. a lahkus Saksamaale.

Kaur, Karl, 26.11.1900 Mäe-Valgjärve talu. Isa Jaan, põllumees. Tartu Reaalkool 1921, arstiteaduskond 1921-1927. Võttis osa Vabadussõjast. 1927-1928 TÜ lastekliiniku assistent, 1928-1940 Tallinna Linna 2. Haigla ordinaator, 1940-1945 Tallinna lastehaigla, 1945-1952 Tartu Kliinilise Lastehaigla peaarst, 1945-1955 TÜ pediaatriakateedri juhataja, 1946 dotsent, 1955-1961 Tartu Linna Kliinilise Nakkushaigla lasteosakonna juhataja, 1961 pensionile. +2.08.1972.

Treu (Truu) Johannes (Juhan), 26.01.1902 Järvehansu talu. Isa Karl, talupidaja. Valga Poeglaste Gümnaasium 1922, usuteaduskond 1922-1927, usuteaduskond 1927-1928. 1918-1919 Vabadussõjas, 1927-1928 Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetaja, 1928-1944 Mihkli koguduse õpetaja, 1939-1940 Kirbla koguduse õpetaja, 1944 a lahkus Rootsi. 1945-1947 EELK Uppsala koguduse õpetaja, 1948-1963 Hollandi „Gereformeede Sindningskeri“ misjonär Lõuna Aafrikas. +7.04.1963 Lõuna Aafrika Vabariigis.

Koppel (Kull) Emilie (Ene), 9.02.1900 Ritsu talu. Isa Jakob, põllumees. Tartu Linna Tütarlaste Gümnaasium 1922, filosoofiateaduskond 1923, ajaloo-keeleteaduskond 1949-1952. +1978.

Horn, Voldemar, 1.06.1905, isa Gustav. Valga Poeglaste Gümnaasium 1924, õigusteaduskonna kaubandusosakond 1924-1925, õigusteaduskond 1925-1926.

Jaakson, Ernst, 3.03.1898 Laksi talu. Isa Rein, põllumees. Rakvere Õpetajate Seminar 1918, matemaatika-loodusteaduskond 1923, matemaatika-loodusteaduskond (füüsika) 1925 +1939.

Laiakask (Laikask), Karl 11.04.1903 Koorküla mõisa. Isa Märt, kubjas. Tõrva Gümnaasium 1925, usuõpetus 1925-1929, õigusteaduskond 1930-1935.

Kaur, Paul, 6.04.1908, isa Jaan, põllumees. Tõrva Gümnaasium 1927, matemaatika 1927-1934 cum laude (kiitusega) matemaatika 1934. 1932-1934 Meteroloogiaobservatooriumi assistent, 1935-1940 Sõjavägede Staabi topo-hüdrograafia osakonna lektor ja geodeet, 1941-1944 Hüdrometeroloogia Instituudi merehüdroloogia büroo juhataja, Tallinna Tehnikaülikooli  õppejõud ja Kalanduse Instituudi lektor. Saksa armees. Lahkus 1944 Saksamaale. 1945-1949 DP (pagulaste) Navigatsiooni ja meresõiduinseneride Kooli asutaja ja juhataja Flensburgis, ühtlasi eesti gümnaasiumi direktor ja algkooli juhataja. 1950 a USA-sse, ehitustööline New Yorgis. + 2.05.1992 Floridas.

Umbleja, Aliide, 10.02.1907, Otikse talu. Isa Tõnis, põllumees. Tõrva Gümnaasium 1927, filosoofiateaduskond 1927-1933 (cum laude), filosoofiamagister 1936.

Kaur, Salme, 25.02.1910, Mäe-Valgjärve talu. Isa Jaan, põllumees. Tõrva Gümnaasium 1928, filosoofiateaduskond 1929-1930. 

Madisson Hilda Aliide, 20.09.1910, Mäe-Pikre talu. Isa Karl. Valga Tütarlaste Gümnaasium 1931, põllumajandusteaduskonna agronoomia osakond  1931-1938.

Riik (varem Brücker), Elmar, 18.03.1910, Isa Aadu. Võru Rahvahariduse Seltsi Ühisgümnaasium 1932, farmaatsia 1932-1944, Tartu Ringkonnakohtu sekretariaadi ametnik, lahkus 1944 Saksamaale, 1950 Kanadasse, +25.06.1975 Torontos.

Aal (Aalde), Oskar, 19.12.1914, Isa Johann. Tallinna sõjakool 1929, arstiteaduskond 1934, kaadriohvitser, 1940 leitnant, 1941 Nõukogude armees, 1941/1942 tagasi, Saksa armees, 1944 a läks Saksamaale, 1948 a Rootsi, hiljem Kanadasse. +18.07.1980 Torontos.

Riik (Vene), Valli Julianne (Valli), 22.03.1916 Valgjärve talu. Isa Aadu. Tõrva Gümnaasium 1935, filosoofiateaduskond 1935-1937, majandus 1937-1944, Tallinna Tehnikaülikool, majandus 1944-1945.

Sulsinberg (Valgre), Elmar, 16.07.1913 Valgjärve talu. Isa Jaan, talupidaja. Valga Poeglaste Gümnaasium 1932, majandus 1936-1939, majandus 1944. 1934-1936 Tõrva Ühispanga ametnik, 1936-1940 Palamuse Ühispanga juhataja.

Bachmann, Theodor, 21.06.1909, Isa Heinrich. Tõrva Gümnaasium 1930, õigusteaduskond  1937.

Senter, Hugo, 18.12.1921, Ala-Pikre. Isa Johan. Tõrva keskkool 1941, arstiteaduskond 1942-1946. 1946-1950 varjas end. 1950 kaevur Kohtla kaevanduses, hiljem samas ametnik (veel 1994).

Liiv, Harald Juhannes, 30.09.1921 Anipõlde talu. Isa Juhan, talupidaja. Tõrva keskkool 1941, veterinaariateaduskond 1942, põllumajandusteaduskond, agronoomia osakond 1944-1948.