Micrander, Lars (?-1706)

Tartu Ülikooli meditsiiniprofessor ja hiljem kuningas Karl XII ihuarst, uuris Baltikumi mineraalveeallikaid. 1691. a avastas ta Koorküla mõisa * juures kaks purskeallikat, millest üks „niisuguse jõu ja tugeva soonena purskab ning kõrguses keeb, et ta tunnis annab 7-8 tündrit * vett“. Seejärel tegi Micrander mitme veeproovi abil kindlaks, et tegemist on „hea rauaveega, mis sisaldab peale selle üsna märgatavalt väävlit ja varjatud happeid“. Veel samal kuul sõitis Micrander koos mõnede patsientidega allikale, et „vett juues ja kümmeldes selle toimet tundma õppida“. Vesi leiti hea olevat: patsiendid on „sealt naasnud heatujulistena“. Micrander avaldas lootust, et Koorküla raviallikad on suutelised kõrvaldama ka raskeid haigusi.

* ilmselt Koorküla koobaste lähedal

* 7-8 tündrit on ca 1000 liitrit

„Tartu Ülikooli ajalugu 1632-1983“ I köide Tallinn 1982 lk 234