Helme kihelkonna Koorküla mõisa 1712. a vakuraamat,

talupoegade praeguse olukorra ja võimaluse järgi.

EAA.567.3.224

Tõlkida aitas Kirsti Ervola

 

Põhjasõda oli aastatel 1700-1721. Venemaa vallutas Eesti- ja Liivimaa 1710 aastal ja 1710 a algas suur katkuepideemia. Koorkülas oli 26 talu, põllud harimata 16 talus. Kolmest talust oli pererahvas põgenenud, ühest talupoeg teisele mõisale tagastatud. Katku oli surnud kokku 81 inimest. Nii et inimtühje talusid oli vähemalt 10. Osa talupoegi ei olnud võimelised töötama. Siiski olid koormised kirja pandud, talupoegadele ette loetud ja allkirjaga kinnitatud.

(Allkiri – Wölckersahm).

Koorküla taludele kuulus 7 ⅝ adramaad (60-90 ha) põlde. Haritud põllumaad oli 2⅜ adramaad (20-30 ha) ja harimata põlde 5¼ adramaad (40-60 ha). Taludes oli kokku 23 töövõimelist meest ja 30 töövõimelist naist. Lisaks veel 8 vana meest ja 30 vana naist ning 30 last. Kuna ka Markusale Jak on põgenenud, siis teeb inimeste  koguarvuks 95. Enne katku oli inimesi 176.

Osade talude nimesid ei oska praegustega seostada. Töövõimelisi peremehi oli ainult 5, vähem töövõimelisi 5 ja töövõimetuid 4-5. Koormised on "Königliche Statzion" (kuningale sõjapidamiseks)   ja mõisale. Tuleb kasvatada rukist, otra, kaera, lina, humalaid, pidada lambaid, kanu, teha heina, valmistada kotte ja maksta 30 hõbeööri.

 

Keyser Jak oli külavanem, kes tuli venna Keisri talust  tühjaks jäänud  Antse tallu peremeheks.

Laugast Jahn ei ole täiesti töövõimeline, sest üks hobune on ära võetud.

Saukste Jahn on täiesti töövõimeline.

Markusale Jak on põgenenud rakendi ja kogu pererahvaga.

Markusale Jetze tuli äsja tühja tallu aga põgenenud.

Keyser Jahn on täiesti töövõimeline.

Laxie Markus on täiesti töövõimetu.

Kursem Jahn on põgenenud rakendi ja kogu pererahvaga.

Sillatz Anze on täiesti töövõimeline aga üks hobune on ära võetud.

Bertre Hans, teda nõuab endine omanik tagasi.

Picker Ado ei ole täiesti töövõimeline.

Lunbak Jak asus elama Markusalele, sealt ära põgenenud.

Udse Jahn on töövõimetu, on mõisa vaht.

Walgerwe Juste on töövõimetu.

Koke Peter ei ole täiesti töövõimeline.

Linze Anze vaevalt töövõimeline.

Gernse Hans ei ole täiesti töövõimeline, sest üks hobune on ära võetud.

Linze Jak, talu mahajäetud.

Saukste Christer, talu mahajäetud.

Saukste Jürgen, talu mahajäetud.

Kitze Simon on täiesti töövõimetu.

Ottikes, talu mahajäetud.

Laur Matz, talu mahajäetud.

Nayle landt, talu mahajäetud.

Jaek Müller on töövõimetu.

Jake Krug, talu mahajäetud.