Koorküla küla Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee loodi   Valga maakonnas Helme valla Täitevkomitee alluvuses 1945. aasta maikuus. 11. novembril 1946. aastal andis endine esimees Arno Ilves külanõukogu vara üle Karl Lukandile.

   Külasid oli 9: Koorküla, Keisri, Jeti, Pikre, Linsi, Asu, Mäe, Holdre ja Koive.

   1949. a oli Koorkülas 6 kolhoosi, Jeti kauplus, Jeti koorejaam, 3 veskit: Matsi, Koorküla ja Kaubi, Koorküla Põllumajanduslik Ühistu, metskond, sideagentuur, rahvamaja, rahvaraamatukogu, velsker- ämmaemanda punkt ja Mittetäielik Keskkool.

   Kolhooside asutamine.  

VAMA.535

05.09.1948

„Lenini Tee“  esimees Juhan Kais

08.04.1949

„Võidu Tee“ esimees Ernst Napast

20.04.1949

„Pioneer“ esimees Robert Naaris 

21.04.1949

„Uus Asu“ esimees Jaan Liiving

22.04.1949

„Töörahva Võit“ esimees Arnold Lemberg

26.04.1949

„Ühisjõud“   esimees August Aab

17.03.1950

„Võit“ esimees Hans Rätsep

15.12.1950

"Lenini Tee" esimees Arnold Lemberg

 

Koorküla küla TSN TK esimehed.

 

1945

?

 

1946

Arno Ilves

Oli esimees kuni 11.11.1946

1946

Karl Lukand

Oli esimees kuni 10.02.1948

1948

Juhan Kais

Valiti 8.04.1948

1948

Karl Kattai

Valiti 13.09.1948

1949

Juhan Kais

Oli esimees kuni 1.02.1949

1949

Karl Kattai

Oli esimees kuni 23.05.1949

1949

Juhan Kais

Oli esimees kuni 5.10.1950

1950

Karl Laul

Valiti 5.10.1950

1950

Arnold Lemberg

Valiti 29.12.1950

1951

Karl Laul

Oli esimees 25.01.1951

1951

Arnold Lemberg

Oli esimees 2.03.1951

1952

Jaan Liiv

Oli esimees 1.12.1952

1954

Helene  Ilves

Valiti 6.07.1954

1955

Hendrik Eermaa

Oli esimees 14.01.1955

1955

Helene Ilves

Oli esimees 17.06.1955

1958

Helmi Kokamägi

Valiti esimeheks 15.01.1958 – kuni 8.10.1960

 

   Koorküla külanõukogu läks Helme külanõukogu koosseisu 8.10.1960. aastal.

VAMA.530.1 1-96