Pärnu kreisi Helme kihelkonna Koorküla ja Asu vakuraamat 1820

EAA.567.1.373

Tõlkida aitas Kirsti Ervola

   Aastast 1813 kuulub mõis surnu von Mengdeni pärijaile, kes on selle lunastusõiguse põhjal ostnud 830 000 hõberubla eest. Eelmise hingerevisjoni järgi on mõisa hingede arvuks 238 meest; adramaad eelmise adramaarevisjoni järgi 7 5/8; mõõtmise järgi peaks talupoegade maade rahaline väärtus koos võlgadega olema 738 taalrit ja 87 groshenit, aga kui tühi Perteli talu on väärt 24 taalrit ja 31 groshenit, on maade tõeline rahaline väärtus koormisi hinnates ainult 714 taalrit ja 56 groshenit.

Mõisa põllumaad on head, samuti ka heina- ja karjamaad. Ehitus- ja küttepuid on isegi liialt. Lisategevuseks on kalapüük  mõisa järvedel, üks saag, üks jahuveski ja kolm kõrtsi.

(Koorküla mõisa omanik pidi sel ajal olema Moritz Friedrich von Gersdorff (*1747 +1820). Tal oli 13 last. Tema teine laps tütar Margarethe Dorothea Elisabeth (*1776 +1829) oli abielus Georg Heinrich Ludwig  von Mengdeniga. Aastast 1818 on märgitud mõisa omanikuks Peter von Möller. Kes oli aga Mengdeni pärija 1813 aastal -  esialgu ei tea)

Talude kohta on sellised andmed: (tegelik seis /gegenwärtig/)

 

Mehi

Naisi

Hobuseid

Kariloomi

Ingaste Karel

3

4

2

8

Ingaste Juhann

3

2

2

7

Sowicke Karel

3

2

3

10

Wastallu Andres

3

2

2

6

Wastallu Peter

2

2

1

1

Ritzo Juhann

3

2

3

9

Ritzo (Jurri)

3

2

3

10

Alla Pickry Jurri

3

2

1

2

Mäe Pickry Fritz

3

2

2

8

Simo Casper

3

2

2

2

Lacksi Jacob

3

2

2

2

Keiser Ado

3

2

3

8

Keiser Hindrick

3

2

2

9

Ansusse Zimm

3

2

3

9

Ansusse Johann

3

2

2

7

Kerwepajo Mert

3

2

3

9

Kursama Jurri

3

2

2

3

Allo Jurri

3

2

3

10

Pertel ? +

-

-

-

-

Lagaste Juhann

3

2

3

5

Lagaste Konrad

3

2

2

4

Linsi Jurri

3

2

2

5

Rautsepa Jurri

3

2

2

2

Walgjerwe Märt

3

2

3

9

Walgjerwe Juhhann

3

2

2

3

Lanemõtza Moritz

3

2

1

3

Jacki Carl

1

2

1

2

Jerwehanso Juhhann

3

5

3

8

Utzo Ado

3

5

2

7

Otticke Jurri

3

2

3

8

Jaewa Carl

3

4

2

7

Kokku

87

70

67

183