Kolhoos "Töörahva Võit"

Põllumajanduslik artell „Töörahva Võit“ (kolhoos „Töörahva Võit“).

VAMA.523.1.1-17

(Vaja täiendada)

   Koorküla Põllumajandusliku Artelli algatusel tulid Helme valla Holdre küla 15 talupidajat ja 4 töölist 22. aprillil 1949. a Matsi talus kokku kolhoosi moodustamiseks. Kohal oli ka Helme valla TK aseesimees Kurvits ja EK(b)P Helme Vallakomitee esindaja Siimenson. Hans Mumm tegi ettepaneku valida uue kolhoosi nimeks „Töörahva Võit“. Kolhoosi esimeheks valiti Arnold Lemberg.

    27. aprillil liitus kolhoosiga 6 talupidajat ja 10 töölist. Raamatupidajaks valiti Helga Maasik, brigadiriks Hans Mumm ja laekuriks Karl Saaremäe.

   8. mail määrati kevadtööde ajaks järgmised tööajad: kell 5-8 töö, 8-10 puhkus, 10-14 töö, 14-16 puhkus, 16-21 töö (seega 12 tunnine tööpäev ja kahetunnised ajad hobuste söötmiseks), talvel 7-13, 14-20.

   12. juunil määrati agronoomiks Köster, karjafarmi juhatajaks Hilda Habicht, Niiluse lauta karjatalitajateks Kadri Jänes ja Olga Kohv; Vana-Tõnsu lauta Ella ja Elvia Habicht. Kolhoosi postiljoniks sai Amalie Adamson, aidameheks Jaan Neumann.

   1949. a aruande järgi oli kolhoosis peresid 29, tööjõulisi mehi 14, tööjõulisi naisi 19, kokku 61 inimest. Veiseid oli kokku 55, neist lüpsilehmi 31, sigu 9, lambaid 16, kodulinde  106, hobuseid 39 (tööhobuseid 18). Loomakasvatuses oli tööl 4 lüpsjat-karjatalitajat, 1 karjatalitaja-karjak, 1 seatalitaja, 1 lindude talitaja, 3 tallimeest ja 1 muudel töödel. Seega kokku 11 inimest.

   Väike osa põllutöid tehti Masina Traktori Jaama abiga, suurem osa hobustega. Kasutada oli 18 hobuarta, 13 heinaniidukit, 10 looreha, 4 viljaniidukit, 4 kartulivõtmise masinat, 19 vankrit, 18 rege, jne. 1950. a saadi talinisu  26,7 ts (20,1 ts/ha), talirukist 496,8 ts (13,9  ts/ha), suvinisu 103,2 ts (4,3 ts/ha), otra 136 ts (10 ts/ha), kaera 61,4 ts (4,5 ts/ha), segavilja 589 ts (4,55 ts/ha), kartulit 1296 ts (86 ts/ha). Liha müüdi 1133 kg, piima 49580 kg, võid 91,5 kg. Piima saadi lehma kohta 1420 kg aastas.

   1950. a aruande järgi oli kolhoosis tööjõulisi mehi 23, tööjõulisi naisi 18. Veiseid oli kokku 77, neist lüpsilehmi 36, sigu 20, lambaid 22, kodulinde 94, hobuseid 37 (tööhobuseid 27). Osa põllutöid tehti Masina Traktori Jaama abiga, suurem osa hobustega. Kasutada oli 14 hobuarta, 10 heinaniidukit, 9 looreha, 4 viljaniidukit, 4 kartulivõtmise masinat, 16 vankrit, 15 rege, jne.

   Kolhoosil oli maad 734 ha, sellest põldu 389 ha, heinamaad 119 ha. Hooned: 3 talli, 4 lauta, 1 sigala, 1 kanala, 6 aita, 1 viljakuivati, 1 sepikoda  ja 6 rehelat.

   15. detsembril 1950. a ühineti kolhoosiga "Lenini Tee".