Kolhoos „Pioneer“

VAMA.446.1.1-5

(Vaja täiendada)

   20. aprillil 1949. aastal registreeriti Valgamaa TSN TK otsusega Koorküla k/n Koive küla piirkonda uus kolhoos „Pioneer“. 1950. a aruandele on alla kirjutanud kolhoosi esimees Robert Naaris ja raamatupidaja Johan Schüts.

   1949. a lõpuks oli kolhoosil loomi: veiseid 18 (lehmi 9), sigu 4, lambaid 12, kodulinde 100 ja hobuseid 17. Kolhoosil oli üks traktor, 13 hobuatra, 6 heinaniidukit, 6 hobureha, 2 viljalõikusmasinat, 1 viljapeksumasin, 13 vankrit ja 10 rege.

   1950.a oli kolhoosis 21 peret, tööjõulisi mehi 12, tööjõulisi naisi 9, elanikke kokku 50. Oli moodustatud üks põllutööbrigaad 20 töölisega.

   1950. a lõpuks oli kolhoosis loomi: veiseid 35 (lehmi 18), sigu 10, lambaid 23, kodulinde 109 ja hobuseid 23 (tööhobuseid 20). Hooned: 2 talli, 2 lauta, 1 sigala, 1 lambalaut, 4 aita ja 2 kartulikeldrit ja 2 viljakuivatit. Töövahendeid oli veidi rohkem: üks traktor, 16 hobuatra, 9 heinaniidukit, 10 hobureha, 3 viljalõikusmasinat, 1 viljapeksumasin, 16 vankrit ja 11 rege.

   Talinisu saadi 20,4 ts (10,2 ts/ha), talirukist 366,5 ts (10,7 ts/ha), suvinisu 176,3 ts (11,8 ts/ha), otra 67,9 ts (6,5 ts/ha), kaera- ja segavilja 585,6 ts (7,4 ts/ha), kartuleid 453,3 ts, liha 444 kg, piima 19155 kg ja kanamune 4306 tk. Ühe lehma kohta oli aastatoodang 1915 kg.

   Kolhoosil oli maad 625 ha, sellest põldu 369 ha, heinamaad 98 ha, karjamaad 60 ha ja metsa 25 ha.

   12. detsembril 1950. aastal otsustasid ühineda kolm kolhoosi: „Uus Elu“, „Pioneer“ ja „Võidu Tee“. Uue kolhoosi nimeks sai „Uus Elu“. Esimeheks valiti Oskar Jakobson.