Revisjoniloendus 1811. aastal        

EAA.1865.3.177/7: 1811 (1-12)       

Tõlkida aitas Kirsti Ervola                          

Revisjoniloendus 10. detsembril 1811. a Liivimaa kubermangus Viljandi kreisis Helme kihelkonnas asuvate Koorküla ja Asu mõisate, mis kuuluvad härra maanõunik ja rüütel Moritz Friedrich von Gersdorffile konkursivarana (von Gersdorff oli siis pankrotti läinud), meessoost mõisarahva ja talupoegade kohta.

Mõisarahvas:  Kokk Philipp on surnud, tal on poeg Rein, tallimees Christoph, tal on poeg Hinrich ja Moritz ning võõraspoeg Jurry. Aednik Casper on antud lunastusõigus lepingu järgi tagasi Jõgeveste mõisa. Tal on poeg Moritz ja Fritz. Saeveski sulane on Heinrich, tal on poeg Conrad (ettevaatamatult maha lastud). Sulane Ado ja kõrvalmõisa sulase Jaani poeg Ermus. Ermusel on 5 poega: Johann, Conrad, Moritz, Jaak ja Ludwig. Mõisa kokk Pedo on saadetud kolme pojaga - Heinrich, Friedrich ja Jaan Helme mõisa, poeg David on võetud nekrutiks. Kutsar Juckum on vabastatud ja ta on läinud poja Peetriga ära. Samuti on vabastatud kingsepp Jacob. Jakobil on pojad Carl ja David. Praegune mõisa kubjas Carl tuli Kursame talust. Mõisa sepp Tomas on Linsi talust. Tal on pojad Johann ja Gustav. Mõisa karjus on Conrad  Korvepajo talust. Tal on pojad Peter ja Johann. Asu mõisa karjus on Jaak Korwepajo talust. Tal on pojad Fritz ja Gustav. Veskisulane on Juhhan Sillaotsa talust. Müürisepp on Jürry Korwepajo talust. Tal on poeg Hans.

Viimase (1795.a) revisjoni järgi oli mõisas 28 meessoost hinge, praegu 23.

Talusid on 36. Osade nimede all on 2 talu. Tolleaegsete nimede järgi: Anzus, Keiser, Laxi, Simo, Korwepajo, Kursame, Alo, Sillaotsa, Pertli, Jewa, Linzi, Lannemõtsa, Waljerwe, Kocke, Rautseppa, Udso, Jerwehansu, Wannausse, Laggaste, Jacki, Ingaste, Wastallu, Ritzo, Kordi, Pikre ja Sowiecke.   

1795. a oli meeshingede arv 280, nüüd 238. 176 on ära surnud või mujale läinud.