Koorküla ja Asu mõisate hingeloendus 1826. aastal

EAA.1865.3.178/7

Tõlkida aitas Kirsti Ervola.

Pärnu kreisi vastuvõtu komisjoni protokoll nr 51 Viljandis 15. novembril 1826.a.

Revisjonileht  Liivimaa kubermangu Pärnu kreisi 6-da  kihelkonnakohtu jaoks Koorküla ja Asu eramõisate talupoegade kohta 1826. aastal. Saadud 15. novembril 1826.a.

Koorküla ja Asu mõisas asuvatele peredele pandud liignimede (perekonnanimede) tähestikuline nimekiri. (uus perekonnanimi ja selle number).

Aal

16

Kartoffel

55

Sengson

29

Arrak

26

Lajakask

15

Soppol

38

Johanson

1

Luring

23

Sibbul

46

Jennes

17

Mottus

35

Saik

51

Jud

18

Mokson

42

Saare

56

Inno

19

Nappitz

14

Tiwel

5

Junz

54

Nirk

34

Till

24

Ketz

6

Oinas

4

Törs/Tõrs

28

Karro

13

Peterson

3

Treu

36

Kangur

20

Pettaij

11

Tupp

39

Kurlenz

22

Põdder

37

Türk

43

Kull

27

Pichelstein

47

Torp

48

Karback

30

Perk

50

Unt

7

Koijo

33

Purtzka

52

Umbleja

32

Kappatz

40

Pillin

57

Wint

8

Kaur

41

Rosepaum

10

Worst

9

Kulkin

44

Rebban

25

Wolt

21

Kikkas

45

Sikmeusk

2

Wiskay

31

Kralla

53

Sick

12

Wick

49

 

Pärnu kreisi vastuvõtu komisjon Viljandis 26. aprillil 1827. Titulaarnõunik  G.F.Gundlach.

Suuremad suguvõsad: Nirk, 22 inimest -  Lajakask, 21 -  Peterson, 20  - Tiwel, 20  - Karro, 20 – Johanson, 19 – Oinas, 18 - Sick, 15 jne.

 

Revisjonilehel vanuseid vaadates tundub, et osa on pandud huupi. Nii on 20, 30, 40 aastaseid tunduvalt rohkem. Kokku on revisjonilehtedel vanuse järgi 239 meest ja 295 naist, kokku 534 inimest. Lapsi vanusega 1-15 a  on 183, 78 poissi ja 105 tüdrukut. Alates 16 aastastest  (ka 15) võidi võtta sulasena tööle.

29 talus on sulaseid kokku 68, talu peale 1-3. Teenijatüdrukuid oli 18 talus kokku 22.   

 

Talud ja taluperemehed

Talu

Peremees

Mehi

Naisi

Kokku

1. Ansus

Johan Unt 30 aastane

8

9

17

2. Ansus

Sim Karro 47a

9

11

20

3. Keiser

Ado Ketz51a

10

7

17

4. Keiser

Hindrich Lajakask 58a

7

10

17

5. Laksy

Kaesper Sick 41a

8

14

22

6. Simo

Andres Tors 33a

6

11

17

7. Kerwepajo

Tomas Tiwel 30a

8

9

17

8. Kursama

Ado Aal 29a

8

13

21

9. Alo

Jurri Aal 61a

6

7

13

10. Alo

Tühi talu

 

 

 

11. Sillaotsa

Tühi talu

 

 

 

12. Pertli

Tühi talu

 

 

 

13. Pertli

Tühi talu

 

 

 

14. Jäwa

Ado Treu 27a

8

11

19

15. Linzy

Jurry Karro 60a

7

11

18

16. Lanemotza

Moritz Kaur

4

6

10

17. Waljerwe

Mert Kulkin 44a

7

8

15

18. Waljerwe

Johan Johanson 29a

8

14

22

19. Kocke

Tühi talu

 

 

 

20. Raudsep

Andres Wick 23a

6

10

16

21. Udze

Ado Pichelstein 45a

6

11

17

22. Jerweanso

Johan Treu 35a

6

6

12

23. Wannausse

Tühi talu

 

 

 

24. Lagaste

Juhan Karro 44a

10

11

21

25. Lagaste

Ado Kull 30a

9

8

17

26. Jacki

Ado Rebban 39a

4

4

8

27. Ingaste

Peter Kralla 53a

9

8

17

28. Ingaste

Karl  Peterson 37a

9

9

18

29. Wastallo

Gusta Junz 30a

7

7

14

30. Wastallo

Andres Kartoffel 36a

8

10

18

31. Ritzo

Jurry Rebban 39a

5

5

10

32. Ritzo

Illis Saare 39a

8

6

14

33. Kordy

Karl Sickmeusk 45a

9

14

23

34. Pikre

Peter Sick 38a

6

7

13

35.  Pikre

Jurry Kartoffel 27a

6

7

13

36. Sowiko

Karl Sick 39a

8

9

17

37. Saare

Karl Nirk 41a

5

5

10