Palgijäänus Koorküla Valgjärvest

http://www.joensuu.fi/penttizetterberg/kohteet.arkeologiset.html

Valgjärven (Viro, Hummuli) vedenalaisten puurakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset ESV0101-ESV0119. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 284:1-8. (Dating of the lake dwellings of Koorküla Valgjärvi, Estonia).

Valgjärve veealuste puitkonstruktsioonide vanuse hindamine dendroloogia abil (2003).

Valgjarv  2003-2.jpg

(See ei ole järveasula palgi moodi. Vist mingi järve kukkunud lehtpuu ? hilisemast ajast)