Petajärv.jpg

Petajarv

Foto Rein Mikk 2011

  Loode-kagusuunaline piklik järv Koorküla keskusest 3,5 km idakirde pool. 3,6 ha suurune, võrdlemisi madalate ja valdavalt kõvade kallastega järve pindala on 3,6 ha, sügavus 25 m, sellest on vett vaid 22 m (ülejäänud osa on väga tugevasti haisev muda). Põhi on väga ebaühtlase sügavusega, võib-olla osalt tingitud 1944. a. järve lastud suure pommikoorma plahvatusest (üks pommilehter on praegugi nähtav edelakalda juures vees). Vesi süveneb järves väga järsku. Järve ümbritsevad põllud, heinamaa ning okasmets, liivase põhjaga ujumiskoht on edelakaldal.

Umbjärv. vesi on määrdunud kollakasroheline, väga vähe läbipaistev, väga tugevasti kihistunud. Talviti kipub järv ummuksile jääma.

Taimestik oli 1974. a. vähene, ka liike leiti ainult 13.

Varem oli Petajärv tuntud kui üks parimaid kalajärvi, kus leidus rohkesti suurt latikat. Nüüd on see kalaliik kadunud. 1975. a. leidus järves särge, haugi, mudamaimu, linaskit, lutsu ja kokre.

Allikas: Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977