Vilgjärv2.jpg

 Vilgjärv

 Foto Rein Mikk 2011

   Roksi järvest umbes 300 m kirde pool asuv soostunud kallastega umbjärv; suurus 3,1 ha, sügavus 7 m. Kõrgem kallas on edela pool. Järve ümbritsevad põllu-, metsa- ja heinamaad. Perv on pehme, õõtsikuline, põhi mudane. Ainult kirdeosas ja loodekalda keskel on liivast kaldavöödet. leidub linaleokive. Vesi on keskmiselt läbipaistev ja rohekaskollane ning võrdlemisi tugevasti kihistunud. talviti jääb järv ummuksile.
Võrdlemisi taimestikuvaene (15 liiki suurtaimi). Kalastikus on palju kokre, leidub ka ahvenat, haugi ja mudamaimu. Hinnatav kogrejärvena ja maastikuelemendina.

   Vilgjärv asub Koorkülas Pikre ja Kuulja järve lähedal. Pikkust 290 m, laiust 110 ja 7 m sügav. Lõuna- ja idakaldal on metsa, põhjapoolses osas põld. Osa kallast oli raske läbida, teele jäi üks lai kraav. Järve ääres on paar kohta kohandatud kalapüügiks.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977