Carl Paul Eduard von Wasmundt (1819-1882)

EAA.1296.1.410/32

K. Ruut „Koorküla vallakooli ajalugu“ 1901

   Pärast abikaasa (August Heinrich von Golejewsky) surma 1855. a rentis lesk (Henriette von Goliewski, sündinud Reusner) Koorküla (1855) ja Asu (1856)  mõisa K.von Wasmundt´ile.

   Carl Paul Eduard von Wasmundt sündis 20.09.1819. a Roop  mõisas. Isa Ernst Constantin ja ema Juliane Wilhelmine Florentine Sokolowski. Ta oli abielus (Paistu kirikuõpetaja Maurachi tütre ?) Luise Aleksandra Maurach´i ja Auguste Maurach´iga.

   Esimene laps Ernst sündis 1854. a Vastemõisas, Ida Dorothea 1855 a Põltsamaal, Saara (1857) ja Paul Wilhelm (1858) Asu mõisas, Ewald (1860) ja Theodor Johannes (1861) Koorküla mõisas.

Kiriku eestseisjana hoolitses Wasmundt koolide eest. Aalul oli Koorküla kool valla vakumaa peal. Kartes, et koolist kaob ära Luteri usk, soovitas ta kooli viia mõisamaa peale. Aalu kool veeti Jeti karjamõisa maa peale. Kirjutaja amet oli vanasti mõisahärra käes, ning see pidas koolmeistrit Otto Ruuti omale asetäitjaks, talle 10 vakka vilja palgaks andes. Wasmundt oli ka kohtu peavalitseja. Tema ajal oli Koorküla valla kassa täiesti tühi. Vald oli mõisale võlgu näljaajal laenatud rahasumma. Vald maksis igal aastal küll võlga vilja ja rahaga, kuid võlg ei vähenenud. Kui Otto Ruut Wasmundti teadmata võla Riias ära maksis, tegi ta sellega mõisa omale vihameheks. Mõisahärra ässitamisel hakkas ka  kirikuõpetaja Behse  teda kiusama ja tahtis ametist lahti teha. See ei läinud tal korda, sest vald vaprasti oma koolmeistri eest seisis. Mitme aastase vaenu järele leppisid nad Behsega  altari ees ära. 1867. a ostis Koorküla ja Asu mõisa Heinrich Emil von Stryk.

Carl Paul Eduard von Wasmundt suri 7.08.1882 Kuramaal, Amata (Amalienhof) mõisas.