1731. aasta revisjon ja vakuraamat

RGADA.274.1.192/1 kaadrid 142-144, 154-155

Tõlkida aitas Kirsti Ervola

Koorküla mõisa omanik on pandipidaja ja kohtu asjaajaja Carl Johann Freytagh von Löhringhof (Loringhoven). Vakuraamatu seaduslikkust on kinnitanud kupja Udso Madise äraolekul tema vend Keisri Ermus, peremees Christopher Ermus, Laugaste Ado ja Sillaotsa Hans.

Mõisa hooned on vanad ja „kokku kukkumas“.  Põllud on headel ja halbadel liivamaadel, heinamaad on vähe, karjamaad halvad ja kariloomi vähe. Sügisel külvati 70 vakka rukist, kuid pooled põllud jäid kesana. Veski on halvas seisukorras. Jaki kõrts lagunenud ja müüdi ainult 16 tündrit õlut. Heinamaadelt saadi 7 kuhja heinu. Kalu püüti 10 järves, saak väike, vaevalt mõisa jaoks. Okaspuitu on piisavalt nii ehituse kui kütte jaoks.

Koorkülas kasvatati rukist, otra, kaera, nisu, tatart, hernest, lina.

Taludest on kirjas Antze Pedo, Kayser Maddis, Laxi Meus, Kursemme Matz, Laukaste Ahl, Laukaste Ado, Pertle Johann, Sillaotza Hans, Sohwiste Ristoffer, Sohwiste Jaan, Walgjerve Pedo, Linsi Tönnis, Linsi Niggolas, Werreoja Tönnis, Other Elas, Jerwe Hanso Johan, Kramer Udso Maddis, Muster Jurry, Rickert Hinrich, Krüger Andres.

Asu mõisa  omanik on leitnant  Casper Friedrich Zeddelmann, sest tema proua on mõisa pärijanna. Vannutatud mehed on (Koordi) Casper ja Ingaste Peter. Mõisa hooned on halvas seisukorras. Sügisel külvati 36 vakka rukist, uudismaale 3 vakka. Heinamaadelt saadi 6 kuhja heinu. Kala püüti Kori (vist praegune Roksi) ja Pikre järvest, saak oli väike.  

            Taludest on kirjas Kohre Casper, Kohre Hans, Corde Mart, Picker Hans, Nibur Jaan, Schantzen Jürgen, Ingaste Peter ja Andres, Corde Matt, Picker Hans ja Michell.