1868. aasta Udsu/Udso talu kaardi järgi olid põllud (24b) Koorküla Valgjärve ääres.

Udsu põllud.jpg

2011. a maa-ameti kaardi järgi on paremal all 24b märgi juures kaasik ja

ülemise põllu asemel segamets.

 Valgjärv 2012.JPG