Koorküla taluomanikud 1866. aastal

(kirjas Pächter - rentnik)

EAA.934.1.78; 1866

Talu nimi (28)

Rentnik

Kust pärit?

Laksi

Jürri Oskar

Leebiku

Otsa-Wastallo

Juhhan Karro

Linsi talu

Wastallo

Michel Ottender

Vastalu

Ritso

Märt Niit

Vana-Kariste

Kordi

Tõnnis Riit

Ala

Ottiko

Tomas Kaur

Anipõlde talu

Jakki

Jaan Miljan

Holdre

Ingaste

Tõnnis Pass

Leebiku

Tamme

Kusta Tiivel

Ingaste talu

Simo

Ado Karrolin

Leebiku

Mä-Keiser

Karl Eichenbaum

Leebiku

Alla-Keiser

Ado Pärson

Vastemõis

Antse

Jakob Karro

Antse 2 talu

Kukke

Karl Kulkin

Antse 1 talu

Mä-Lagaste

Rits Sulsinberg

Abja

Alla-Lagaste

Hans Jeets Hansu p

Pornuse

Pertele

Jaan Wader

Vastemõis

Annipölde

Jaan Märtson

Laanemetsa talu

Alla-Pikre

Hans Jeets Karli p

Pornuse

Mä-Pikre

Jaan Maddisson

Holdre

Lanemetsa

Tönnis Roop

Ala-Aitsra

Utso

Andres Rosenbaum

Udsu talu

Raudseppa

Endrik Starast

Raudsepa talu

Lindsi

Rits Kulkin

Antse 1 talu

Jerweanso

Andres Treu

Järvehansu talu

Jäwa

Hans Sulsinberg

Abja

Mä-Walgjerw

Karl Eiber

Helme

Alla-Walgjerw

Rits Wik

Ala-Valgjärve talu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimekirjas ei ole Kõrvepaju, Kurseme, Aalu, Soovikse, Saare ja Piiri talusid.

19. november 1866

Allakirjutanud: Otto Ruud, Jaan Märtson, Andres Trey, Märt Niit,

Hendrik Starast ja C. Wasmundt.