Koorküla inimesed 1866. aastal

 EAA.934.1.78

Nimekirjas puudub 48 inimesel sünniaeg, sünnikuupäeva ei ole 346-l.

 1858. a revisjoni järgi oli Koorküla ja Asu mõisapiirkonnas 689 inimest, 324 meest ja 365 naist. 1866. aastal sai valmis uus nimekiri sama piirkonna ehk Koorküla valla kohta.   Eesistujaks oli Koorküla koolijuhataja Otto Ruud, hindajateks Jaan Märtson ja Andres Trey. Koostada aitasid veel Märt Niit ja Hendrik Starast. Mõisa esindajana kirjutas alla Carl Wasmundt.

Kirja oli pandud 1004 inimest. Eelmise 8 aasta jooksul suri 147 inimest (nendest lapsi 115), siis 19. novembril 1866. aastal elas Koorkülas 857 inimest (mehi 210, naisi 245, poeglapsi 171, tütarlapsi 231).

Ainsana on märgitud Laksi talu peremeheks Leebikust pärit Jüri Oskar. Tema isa Märt on kirjas Taagepera Vantse talus.

 Talude rentnikud:

Kust tulnud

Nimi

Perenimi

Sündinud

Talu

Talus inimesi

Linsi talu

Juhhan

Karro

1834

Otsa-Wastallo

16

Vasttalu

Michel

Ottender

1817

Wastallo

13

Vana-Kariste

Märt

Niit

1825

Ritso

17

Ala(mõisa)

Tõnnis

Riit

1832

Kordi

15

Anipõlde talu

Tomas

Kaur

1842

Ottiko

26

Holdre

Jaan

Miljan

1843

Jakki

9

Leebiku

Tõnnis

Pass

1830

Ingaste

10

Ingaste talu

Kusta

Tiwel

1842

Tamme

43

Leebiku

Ado

Karrolin

1828

Simo

18

Leebiku

Karl

Eichenbaum

1842

Mäe-Keisri

33

Vastemõisa

Ado

Pärson

1832

Ala-Keisri

9

Antse talu

Jakob

Karro

1842

Antse

27

Siimu talu

Karl

Kulkin

1844

Kukke

23

Abja

Rits

Sulsinberg

1845

Mäe-Laugaste

13

Pornuse

Hans

Jeets

1822

Ala-Laugaste

19

Vastemõisa

Jaan

Wader

1813

Pertle

13

Laanemetsa talu

Jaan

Märtson

1822

Anipõlde

20

Pornuse

Hans

Jeets

1838

Ala-Pikre

16

Ala(mõisa)

Tõnnis

Roop

1843

Laanemetsa

18

Udsu talu

Andres

Rosenbaum

1846

Utsu

29

Raudsepa talu

Endrik

Starast

1825

Raudsepa

24

Antse talu

Rits

Kulkin

1841

Linsi

16

Järvehansu talu

Andres

Treu

1838

Järvehansu

14

Abja

Hans

Sulsinberg

1839

Jäwa

16

Helme

Karl

Eiber

1832

Mäe-Valgjärve

31

Ala-Valgjärve talu

Rits

Wik

1827

Ala-Valgjärve

20

       

Aalu

16

       

Piri

13

       

Jeti külas

43

       

Kotardi

24

       

Kuke

23

       

Kursamäe

11

       

Laksi

12

       

Mäe-Pikre

15

       

Saare

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 talu rentnikud olid 20-53 aastased mehed (keskmine vanus 32 aastat). Üle poole (14) olid tulnud teistest mõisapiirkondadest. Juba järgmisel, 1867. aastal oli enamuse talude kohta koostatud kaardid, kus rentnikutest said peremehed. Kokkuvõttes on ära toodud kokku 155 peret: taluperemehi (1), mõisasulaseid/töölisi (56), talusulaseid (31), vabadikke/teenijaid ja muud (58).

Mõisasulaseid oli 43, talusulaseid 59, teenijaid 26, vabadikke 48, lisaks veel sellised ametid: aednik, aidamees, karjus, korstnapühkija, kraavikaevaja, kutsar, kõrtsmik, metsavaht, sepp, müürsepp, puhkusel soldat, tallipoiss, tallmeister, tisler, tõrvapõletaja, valvur.

Kokkuvõttes on 129 perekonnanime. Suurimad suguvõsad olid: Karro 60, Tiwel 51, Laiakask 33, Peterson 30, Worst 25, Kull 23, Nirk 23, jne.  

50 erinevast naistenimest levinumad: Ann 84, Liis 71, Marri 62, Leno 52, Wio 25, Reet 22, Mina 20, Kaddri 18, jne.

 43 erinevast meestenimest levinumad: Juhhan 51, Jürri 35, Karl 31, Peter 31, Jaan 30, Hans 29, Ado 26, Andres 20, Endrik 20, Märt 20, jne.

Sünnikuude järgi sündinud (vana kalender): jaanuar 51, veebruar 72, märts 64, aprill 52, mai 49, juuni 50, juuli 33, august 53, september 58, oktoober 54, november 64, detsember 58.

Luteriusulisi oli 844, õigeusklikke 160 (vastavalt 84% ja 16%).

1859-1866. aastatel tuli Koorkülla 303 inimest ja lahkus 281.