Väävliallikad Koorkülas

Väävliallikad Koorkülas. Ajaleht „Lõuna-Eesti“ 26.08.1930 lk 1

Praost Vestren-Doll võttis kaasa vett ja pori. Vanad kirjad räägivad tervekstegevast allikast. Praost Vestren-Dolli uurimiste järele peab olema Koorkülas väävliallikas. Sarnane märkus on kirjas, mis kirjutatud 150 aastat tagasi. Seal olla tähendatud, et tol ajal üks Valga arst Römerson käinud Koorkülas ja uurinud seda allikat ligemalt ning analüüsi tegemisel on selgunud, et vesi, mis allikast võetud sisaldab väävlit ja rauda. Selle tõttu on omandanud vesi ka tervekstegeva mõju, mis nähtavasti on andud põhjust ka selleks, et kohalik rahvas vanal ajal allikat pühaks allikaks nimetas, kuhu tuldi kokku rahvapidudel.

Vanades kirjades allika kohta ei ole nimetatud, kuid on märgitud, et väävel allikaid võib üles leida õige kergesti, sest allikad lõhnavad väävli järele.

Möödunud pühapäeval, kui viibis praost Vestren-Doll Helmes, tegi ta õpetaja J. Uustaliga j K. Tuvikesega reisi Koorkülla, et üles otsida vanu väävliallikaid.

Reisil oli tagajärge ning allikad leiti üles, mis praegugi lehkavad. Need asuvad Koorküla mõisa juures Jeti pool küljes. Üks allikatest asub asunik Laikaski krundil. Allikad on kinni kasvamas, kuid siiski on tunda, et seal omal ajal olnud tõesti tähtis koht.

Praost Vestren-Doll võttis kaasa Koorkülast 5 pudelit vett ja ühe karbi pori, millised saadab Tartu, kus analüüsi tehakse ja siis selgub ka mis allikad Koorkülas õieti on.