Oskar Eduard Johanson on sündinud Koorküla vallas Laksi taluomaniku pojana 21. septembril 1888. a. Õppis Helme kihelkonnakoolis ja Valga linnakoolis. Tegi kooliõpetaja eksami ja oli mõne aasta kooliõpetajaks. Tundes huvi põllumajanduse vastu, sõidab ta Taani ja Saksamaale end täiendama. On hiljem mõisavalitsejaks Lätimaal. Maailmasõja ajal teenis Johanson Vene sõjaväes ja Eesti Vabadussõja ajal kaitseväe ametnikuna. 1920. a asus Helme ringkonna valitseja kohale, kus töötas kuni selle ametiala likvideerimiseni. Oli Tõrva Ühispanga nõukogu esimees ja hiljem juhatuse liige. Surnud 20. aprillil 1932. aastal. 1. mail kavatses üle kolida Koorkülla, et oma isatalu pidama hakata. K. Tuvike.

ajalehest "Lõuna-Eesti" 23.04.1932