1758. aasta revisjon ja vakuraamat

RGADA.274.1.242/2, kaader  31-45

Tõlkida aitas Kirsti Ervola

Koorküla ja Asu mõisa omanik on lesestunud sillakohtuadjunkti proua von Freytag (Gertrud Helene von Loringhoven, sündinud von Taube). Mõisa hooned on heas korras. Kubjas on Hanso Kasper. Heinamaadelt saadi keskmiselt 20 kuhja heinu. Eelmisel sügisel külvati põllule 90 vakka rukist ja 3 vakka talinisu. Härgmäe teel (Jakil) olevas kõrtsis müüdi õlut ainult talvel. Kalapüügiks on 10 järve. Kirikule annab mõis aastas igat vilja 3 vakka.

Külad, sulgudes talud: Keyserküll/Keisri (Hansus Casper ja Peter, Kayser Jahn ja Hans, Laxi Jahn ja Jürri) , Laukaste/Laugaste (Reckusse Zimm ja Matto Zimm, Ahle Willem ja Jaack, Laugaste Hinrich ja Hans, Kursem Mango ja Matz, , Sillaotz Toots ja Tõnnis, Kitze Siemo Casper), Sohwikeste/Sovikse (Sohwiste Jaack ja Thomas) Korküll/Koorküla (Picker Johan ja Thomas), Blanckensee/Valgjärve (Lanemetz Ado, Blanckensee talu kasvatab mõisa tarbeks, Linsi Ado ja Jack,  Werri Oja Mert, Ottre Johann ja Jaack,  Kocka Willem, Jerwe Hanso Peedo, Udsu Hans, Jaacki Jürri on kõrtsmik, Jewa Pedo ja Müller Willem). Osa Soviste ja Pikre talu maid kuulusid Asu mõisa alla. Koka ja Utsu talu oli juba rootsi ajal antud mõisa teenijatele ja nemad pidid mõisale viima ainult pool kasumist. Teine pool jäi palgaks.  Sama kehtis möldri ja kõrtsmiku kohta.  

Koorküla taludes oli 58 tööjõulist meest ja 59 tööjõulist naist, 5 vana meest ja 13 vana naist, 49 poeglast ja 50 tütarlast – seega 284 inimest. Lisaks 43 hobust, 15 varssa, 10 härga, 86 veist, 42 vasikat. Lisaks võõrast tööjõudu koos lastega 88 inimest. Inimesi kokku 372.

Koorküla mõisa kõrvalmõis Asu oli olemas juba rootsi ajal (1641). Algul nimetati teda Neuhof´iks. Mõisa hooned on lagunenud ja halvas korras. Sügisel külvati 24 vakka rukist. Heinamaad andsid 10 kuhja heinu. Karjamaad on vähe. Kala püütakse Korre (Roksi?) ja Pikre järvest.

Asu külad, sulgudes talud: Sohwiste/Soviste ( Nibur Johan ja Willem, Ingast Johan), Korrekülla/Koordi ? (Cordi Casper ja Ritz, Cordi Hans, Diedricko Pedo, Picker Peter, Assu Hans).

Asu mõisa taludes oli 12 tööjõulist meest ja 8 tööjõulist naist, 1 vana mees ja 4 vana naist, 19 poeglast ja 7 tütarlast – seega 79 inimest. Lisaks 11 hobust, 2 varssa, 3 härga, 15 veist, 10 vasikat. Võõrast tööjõudu koos lastega 19 inimest. Asu mõisas kokku 98 inimest.

Kahe mõisa kohta inimesi kokku 470.