Valgjärve Agro

VAMA.779.1.1-19

Vaja täiendada

Pärast Hummuli sovhoosi likvideerimist moodustati Koorkülla 13. aprillil 1993. a Valgjärve osaühing – OÜ Valgjärve. Juhatusse valiti Arno Loorist, Olev Markson, Marie Tiirak, Lille Kirsch, Artur Jablovski. Põhikapital oli 230025 EEK. Esimeheks otsustati valida Arno Loorist ja raamatupidajaks Lille Kirsch. 14. augustil 1994. a muudeti osaühingu nimi Valgjärve Agroks. 22. augustil 1994. a valiti esimeheks Olev Markson. Juhatuses veel Jüri Päss, Risto Kase, Pille Pill, hiljem veel Andres Johanson.1997. a valiti raamatupidajaks Ilse Kink. 1998. a hävis tulekahjus heinaküün ja noorkarja laut. Ühistu tegeles looma- ja teraviljakasvatusega. 14. aprillil 1999. a otsustati ühistu tegevus lõpetada. Põhjuseks kahjumiga tootmine üha kallinevate hindade ja odavate kokkuostuhindade tõttu. Viimane üldkoosolek oli 9. detsembril 1999. a. 7 aasta jooksul (6 aasta andmed) oli ühistul töölisi alates 1993. a  - 57, 51, 51, 48, 44, 38. Veiste koguarv – 799, 643, 540, 629, 515, 443. Algul oli ka 3 hobust, lõpuks jäi üks. Traktorite arv – 31, 23, 19, 17, 12, 9. Veoautod – 14, 13, 12, 12, 10, 7. Kombainid – 6, 5, 5, 4, 4, 2. Veneaegsed masinad ei pidanud vastu, uusi ei jõutud muretseda.