Tõrva sovhoosi Koorküla osakond.

VAMA.722.1/1-626

Vaja täiendada.

Tõrva sovhoos moodustati Eesti NSV põllumajandusministri käskkirjaga 13. märtsil 1960. a Aianduse- ja Mesinduse Valitsuse alluvuses, puu- ja köögiviljakasvatuse suunaga. Sovhoosil oli 3 osakonda: Tõrva, Helme ja Koorküla.

7. aprillil 1960. a likvideeriti Koorkülas kolhoos „Lenini Tee“ ja liideti Tõrva sovhoosiga.  Koorküla osakonna juhatajaks määrati Theodor Villems, brigadirid olid Eino Vares ja Juhan Torim. Hiljem Torimi asemel Märt Soovik. Raamatupidaja Irma Soovik.

1961. a oli sovhoosi direktor Eldur Roosen, raamatupidaja L. Peikolainen, peaagronoom E. Kala ja zootehnik H. Meltsa. 1968. a kohusetäitja Elmar Kala.

1962. a Koorküla osakonna juhataja Erich Jeeger, raamatupidaja Erna Viks, arvestajad Koidu Lillimägi ja Helju Kink. 1964. a brigadir Karl Saarmäe.

1963. a lõpus oli osakonnal kokku maad 2115 ha (põldu 906, heinamaad 303 ja karjamaad 311 ha). Loomi: veiseid 357 (lehmi 132), sigu 245, hobuseid 25.

1968. a oli osakonnal 62 töötajat: juhataja Erich Jeeger, raamatupidaja Kitti Ode, karjabrigadirid: Aili Purge, 1970. a veel Robert Naaris ja Valli Riik, brigadirid Märt Soovik ja Karl Saarmäe, laohoidja Linda Saar. 1973. a määrati Valli Riik brigadiriks.

Numbreid aastaaruannetest. Koorküla osakonnas oli aastatel 1963-1975 maad 1048-2115 ha, sellest põldu 760-1069 ha, töötajaid 62-68. Loomi: veiseid 219-490 (lehmi 117-346), sigu peeti kuni 1965. aastani, hobuseid oli 25-13.

1969. a sai sovhoosi direktoriks Hillar Meltsa. 1971. a liideti sovhoosiga kolhoos „Tulevik“ ja Helme osakond anti üle Taagepera sovhoosile. Nüüd oli sovhoosil 4 osakonda: Tõrva, Aianduse, Koorküla ja Tuleviku osakond. Hiljem jagati Tuleviku osakond kaheks: Jõgeveste ja Roobe. Koorküla osakonnas oli Laksi farm, Tamme farm, Ait-ladu, keskus, kuivati, Siimu kartuli sorteerimise punker, Siimu küün, Märdi küün, tall.

1978. a liideti Koorküla osakond ühtseks Tõrva osakonnaks. Osakonna juhatajaks oli Hans Rüütel.  1981. a uuesti Erich Jeeger. Samal aastal läks sovhoos Põllumajandusministeeriumi alt uuesti Aiandusministeeriumi alluvusse. 1982. a anti Koorküla Rahvamaja Helme külanõukogu bilansist Tõrva sovhoosile koos 0,60 ha maaga. 1985. a määrati Tõrva osakonna juhatajaks Riho Kivila, 1986. a Virve Kokamägi, 1987. a Johannes Põder, 1987. a Aivar Jeeger, 1989. a Virve Kokamägi. 1990. a läks majand isemajandamisele. 1991. a saab direktoriks Heino Soomlais. Sovhoosi üleandmine (likvideerimine) lõpetati 17. novembril 1993. a.

Koorkülla loodi veel Taluühistu „Koorküla“ ja Masinaühistu „Põlde“.