Nimi Korküll Eestimaal (1)

19. saj nimi

Kihelkond

Eestikeelne nimi

Asukoht

Maakond

Korküll

Kärla

Kõrkküla

12 km Kuressaarest W

Saaaremaa

Korküll

Kambja

Kõrkküla

Vana-Kuustest  NNW

Tartumaa

Korküll/Korkel

Helme

Koorküla

Tõrvast 12 km S

Valgamaa

Korküll

Jõhvi

Peeri/Perifer/Koigi

Kohtla-Järvest NW

Virumaa

 

1. 19. sajandi geoloogilised kohanimed Eestis

http://www.biblioserver.com/geonimed/index.php?m=word&kid=7186&gid=1&id=