Jääva järv

Foto Rein Mikk 1993

Koorküla keskusest 2 km lõunaedela pool olev 2,2 ha suurune kirdest edelasse orienteeritud veekogu. Suurim sügavus 8 m, valdav sügavus 2-3 m. Järve idakaldal on mets, läänekaldal põld. Peaaegu kogu järve ümbritseb õõtsikuriba, ainult idakaldal ulatub mäenõlv veeni ja kallas on veidi kõvem. Järve põhi on nähtavasti väga mudane.Enam-vähem umbjärv. Vesi on hele.
Talvel jääb järv ummuksile.Taimestik oli 1970. a. vähene, liikide arv väike (12).
Järves on üsna rohkesti kalu, peamiselt kokre, ahvenat ja roosärge. Olevat suuri ahvenaid.
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977