Nihujärv (Suur Nihujärv)

Foto Rein Mikk 2001 

 

           Loode-kagu suunas piklik metsajärv, Koorküla keskusest 6,5 km kagu pool. Pindala on 6,5 ha, suurim sügavus 4,0 m , absoluutne kõrgus umbes 70,5 m. Kaldad on valdavalt madalad ja rabastunud, üksnes metsaga ääristatud kirdekallas on kõrge ja liivane. Põhja katab paks mudakiht.
Järv on nõrga läbivooluga. Vesi on rohekaskollane, vähemalt keskmise läbipaistvusega (üle 2,0 m) ja kihistumata. Taimestik oli 1961. a. väga rohke, liike keskmiselt (17). Palju oli valget vesiroosi ja väikest vesikuppu, leidus ka lapikut, pikka ja haruldast punakat penikeelt jne.
Kaladest esinevad mudamaim, särg, võib-olla ka haug. Talvel jääb järv nähtavasti ummuksile.

 
Aare Mäemets. Eesti
NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977