Lasa järv

Foto Rein Mikk 1993

Koorkülast 5 km lääne pool asuv kaheosaline järv, pindala 8,5 ha, suurim sügavus 4,6 m. Sügavaim koht on järve lõunaosa. Järve ümbritseb rabamännik, ainult kagukallas tõuseb kõrgemale, moodustades heinamaaga kaetud künka. Kaldad on pehmed ja turbased, kaetud turbasamblaga. Põhi on kaetud turbamudaga.
Enam-vähem umb-järv, kuhu voolavad sisse mõned kraavid. Järve oranź kuni punakaspruun vesi on vähese läbipaistvusega (1,3-1,7 m).
Taimestik on väga liigivaene (ainult 6 liiki) ja vähene. Kaldavees kasvas 1964. a. peamiselt tarna, veidi ussilille, veepinnal leidus kollast vesikuppu ning ühe laiguna haruldast lamedalehist jõgitakjat.
Kaladest on järves ahvenat ja
haugi.


Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977