Otto Ruut

Hansu ja Mai kaksikud Otto Ruut (Ruud) ja Mai sündisid  9.01.1834 Pärnumaa Saarde kihelkonna Pati mõisas. Noore poisina õppis Otto Pilistvere kihelkonna Kabala mõisas ühe prantsuse kunstaedniku juures aednikuks.  Et ta igasuguse käsitöö peale osav oli (raudsepp, tisler, klaassepp, maalimeister), siis tahtis mõis teda Krimmi sõja eest ära hoida ja pani Pilistvere köstri ja kihelkonna koolmeistri G. Beermanni juurde koolmeistriks õppima.  Talvel käis ta koolis ja suvel ehitas oma koolmeistri seltsis Pilistvere kirikut, mida pikne ära põletanud oli. Otto lõpetas ka Põltsamaa kihelkonnakooli ja tegi koolmeistri eksami Põltsamaa õpetaja Maurachi juures. Asus tööle Kabala vallakooli.

1856. a  kutsuti Otto Ruud Kabala koolist Koorkülla koolmeistriks. Temast sai ühtlasi Koorküla kogukonna kohtumees ja vallakirjutaja. Ruut, olles aga agar haridus- ja seltskonnategelane, seadis oma kooli heale järjele. Ta asutas 1856. a Koorküla laulukoori. Koolmeistrite vahetuse aastal käis koolis 23 last. Neile õpetati lugemist, kiriku lauluviiside laulmist, piiblisalme. Õpperaamatutena kasutati aabitsat, uut testamenti, lauluraamatut. Puudus kindel tunniplaan.

Ühe talve pidas O. Ruut kooli Aalul. 1857.a veeti koolimaja sealt ära ja ehitati Jeti karjamõisa maa peale, endise Pärtle talu kohale, kust krunt eraldati.

Kuna koolmeister pidi kõiki vaimulikke toimetusi tegema: ristimist, tanutamist, surnute puusärki panemist, üleüldse igat vaimulikku toimetust pidude peal, neljapäeva õhtu rahvale palvetundi pidama, vaeste eest hoolt kandma, laulukoori juhatama, pühapäeva hommiku mõisas mõisa perele palvetundi pidama, siis läks koolmeistri talitus ühele raskeks ja Otto Ruut hakkas enesele abi pidama.

1864-1866 a töötas Ruudil abiks Hans Kanterbass, Tarvastu kihelkonna haridusega mees. Vald maksis talle 40 rbl palka ja Ruudi käest sai ta ülalpidamise Pärast H. Kanterbassi tuli abikoolmeistriks Hans Backhof, Suure-Jaani kihelkonnast, samuti kihelkonna kooli haridusega. Ta töötas Koorkülas 1871-1874 a. Järgmised abiõpetajad olid: 1878 Hans Kiisler, 1879 Juhan Paks, 1880 Juhan Pastarus, 1881 Jaan Prossa, 1884 poeg Karl Ruut.

Otto Ruut töötas Koorküla koolis 39 aastat, kuni 1895. aastani.

Abikaasa Mall (Amalia)  sündis Kabalas 23.09.1835.a.

Neil oli 9 last: Mai 1858, Louise 1860, Karl 1862, Wilhelmine 1863, Juta 1865, Hans Woldemar 1867, Otto 1868, Ado 1871, Woldemar 1874.

Otto Ruut suri 17.11.1904.

EAA.1281.1.1/42

EAA.1296.1.425/148  

EAA.1296.1.407/470

K. Ruut Eesti rahvakooli ajalugu 1921 lk 97, 100.

Ene Kallis „Helme kihelkonna koolid 19 sajandil“, Tallinnas 1971. aastal.