Karl Ruut, sündinud 1904

 

        Õpetaja, sündinud 2.11.1904 a Jaroslavi kubermangus  Venemaal. Vanemad – õp. Otto Ruut ja Liisa (Madisson). Õppis Koorküla ja Vana-Vändra vallakoolis, vene kroonugümnaasiumis Pärnus, Pärnu saksa gümnaasiumis, Pärnu Ühisgümnaasiumis ja Rakvere õpetajate seminaris 1925-27, mille lõpetades omandas algkooli õpetaja kutse 1928a. Lõpetanud Eesti Vabariigi sõjakooli jalaväe aspirantuuris kursuse 1929 a ja samal aastal ülendatud lipnikuks ning nooremleitnandiks peale vastavate katsete sooritamise 1937 a. Töötab õpetajana 1.augustist 1927 aastast, oli Holdre 6-kl. algkooli õpetaja lühema vaheajaga 1927-32a ja sama kooli juhataja 1932-35. Laatre valla Õru algkooli juhataja Valgamaal 1935-38, riigikaitselise kasvatuse õpetaja Valgas Valga Tööstuskeskkoolis ja Valga Läti erareaalkoolis 1.septembrist 1938. aastast.

 

        Teotsenud laulu- ja muusikakooride juhina mitmel pool ja võtnud tegelasena või juhatuse liikmena osa Holdre ja Laatre seltskondlike organisatsioonide tegevusest ning hoogtöö toimkonna tööst. Karl Ruut oli Helme malevkonna 4. Kompanii päälik 1930-32 a Holdre üksikrühma päälik 1932-35 a ja Laatre kompanii päälik 1935 aastast. Olnud Laatres Kaitseliidu Lasteklubi asutaja ja Kaitseliidu Kodu muretsejad Holdres ning tegutsenud noorkotkluse alal. Teinud kaastööd ajalehile. Saanud Kaitseliidu 3. Klassi Valgeristi. Alaline asukogt Valga.

 

Raamatust „Lõuna-Eesti tegelased“ 1938