Jaan Inno põllumees

 

Sündinud 15.02.1896 Töörimäe talus Helme vallas Valgamaal. Vanemad – põllutöölised Peedo Inno ja Leena Puhvel. Omandas hariduse Koorküla vallakoolis ja iseõppimise teel. Töötas aiatöö alal Audru ja Koorküla mõisates 1908-1914. Võttis osa Maailmasõjast 1914-1916 ja sai lahingus peast haavata. Samuti võttis osa Eesti vabadussõjast 1918-1920. Sai isalt asundustalu Koorküla mõisa maa-alast, kus sellest peale töötab iseseisva põllumehena, arendades oma talumajapidamist. Abiellus Liina Villemsoniga 1924. aastal. Poeg Vello.

 

Tegutsenud juhtivalt kohalikes seltsides ja ühinguis. Koorküla vallavolikogu liige ja vallavanem 1934 aastast, Jeti masinatarvitajate ühistu asutaja ja esimees 1932 aastast. Helme konvendi liige 1936 aastast. Pärast sõda „Võit“ kolhoosi esimees.