Raamatust „Lõuna-Eesti tegelased“ 1939

 

   

Narusk, Albert, õpetaja. Sünd.28. III 1910 Vadilaste t. Räpina v. Võrumaa.; vanemad – õp., hiljem põllumees Peeter N. ja Maarja (Zängov). Õppis Radamaa alg., Räpina põllumajand. gümn.,Võru õp.-sem. 1930/31, mil selle lõpetas. Oli Kunda Mallas lastekoloonias kasvataja 1931, tagavara õp. Valgam. 1931-32, Kuigatsi algk. juh. 1932-34; Koorküla algk. juh. 1934-37; E.P.R. Murasti Lastekodu juh. 1937. a-st.- - Abielus Salme Prinkfeldt´iga 1933 a-st.

Õpilasena võtnud osa koolinoorsooliikumisest, olnud Räpina gümn. õpilasringi juh.1. ja tegevsportlane kergejõustiku alal, hiljem võtnud osa sem. spordi- ja muusikaringide tegevusest. Olnud Sangaste Õp. Üh-gu juh.1. ja Kuigatsi vabat. Tuletõrje päälik; kaitseliidus tegev 1925. a-st, algul Räpinas orkestri-, hiljem Kuigatsi komp. rattarühma päälik ja komp. sekr. ja rühmapääliku abi 1934-37; Koorküla Rahvaraamatukogu S-i juh. 1. Ja raamatukoguhoidja;  Koorküla mees- ja segakooride asut, ja juh.; Koorküla Maanoorteringi juhte. Esinenud kohapeal kõnedega.-Alat. Asuk.; Murasti lastekodu.

 

 

Narusk, Salme, õpetaja, eelmise naine. Sünd. 19. VIII 1911 Kase külas Massu v. Läänem.; vanemad – mölder, hiljem kaupmees Jüri Prinkfeldt-Priipalu ja Alma (Kallas). Õppis Lihula ja Saue algk. ning Läänemaa õp.-sem., mille lõpetas 1931.a. Oli aset. õp. Paeküla ja Kasari algk. 1931-32, õp. Laitse algk. Läänem. 1932-35, Madsa algk. Valgam. 1935-36; Koorküla algk. inglise keele õp. 1936. a-st.

Sem. õpilasena võtnud osa keskkoolide kõnevõistlusist, olnud tegev spordi- ja kirjandusringides ning võtnud osa kergejõust. võistlusist, kus saanud auhindu. Laitses olnud naiskodukaitse jsk. kirjat. 1932-32, samal ajal ka n.-k. võimlemisrühma juht ja võtnud näitlejana osa näitemängude ettekandmisest, organiseerinud Madsa algk. juures N. K. rühma ja olnud selles vanakotkas; Koorküla naiskodukaitse jsk. esinaine 1936. a-st. Võtab näitlejana osa Koorküla seltside tegevusest. Alat. asuk.; Koorküla algk.