Põder Jaan, plekkseppmeister. Sündis 22.10.1896 a Jeti talus Koorküla vallas Valgamaal töölise pojana. Abielus Ella Rosenbaumiga 1930 a-st. Lõpetas Koorküla vallakooli, mille järele õppis plekksepaametit, omandanud omal kutsealal meistridiplomi Valga  tööoskusametist 1936 a.

Töötas õppinud töölisena mitmes ettevõttes Valgas 1913-1915, oli Tallinna ümbruskonnas kindlustustöil 1915-1917. Iseseisva plekksepatöökoja ja äri omanik Tõrvas 1917 a-st. Ühtlasi ka kindlustuse aktsiaseltsi „E. Lloid“ esindaja 1935 a-st.

Olnud Tõrva linnanõunik ja ehitusosakonna juhataja 1931-1934, hiljem revisjonikomisjoni liige linnavolinikkonna liikmena 1930 a-st. Tõrva vabatahtliku tuletõrje tegelasi 1918 a-st, abipeamees 1929-1930 ja peamees 1931-1934. Tõrva Kesk-, Väike- ja Käsitöösturite Ühingu asutajaid ja esimees 1931-1933, juhatuse liige 1933 a-st, Tõrva Käsitööliste  Abiandmise Seltsi asutajaid ja juhatuse liige 1930 a-st jm. Võtnud osa Tõrva seltside lavakunstiüritustest näitlejana. Alaline asukoht Tõrva.

Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad 1938 lk 180

Plekisepatöökoja ja –äri omanik ning diplomeeritud plekksepp Jaan Põder juhtis Tõrva tuletõrjet peamehena aastail 1931–1934, kuid tuletõrjeseltsi juures tegev oli ta juba aastast 1918. Koorküla vallas töölise peres 1896. aastal sündinud J. Põder oli Tõrva linnanõunik ja ehitusosakonna juhataja aastail 1931–1934 ning linnavolikogu liige aastast 1930. J. Põder oli Tõrva Kesk-, Väike-, ja Käsitöösturite ning Tõrva Käsitööliste abiandmise Seltsi asutaja ja juhatuse liige. Ka võttis ta osa Tõrva seltside poolt lavaletoodud teatritükkidest näitlejana.