Koorküla algkool 100-aastane.

Juubelipidustused pühapäeval.

Ajalehest "Postimees" 20.05.1933

 

   Käesoleval aastal saab täis 100 aastat Koorküla kooli asustamisest. Aastapäeva mälestamiseks korraldatakse pühapäeval kooli ruumes päevakohane aktus, millele järgneb kooli pidu Koorküla rahvamajas. Ühtlasi on samal päeval ka kooli vilistlaskogu asutamine.        Katekismuse ja piibliloo kõrval hakati õpetama ka lugemist, kirjutamist ja rehkendamist.  1877. aasta kolib kool praegusesse majja, milles nüüd muidugi tehtud põhjalikud parandused nii sees- kui ka väljaspool. Kuni 1860. a. määratakse O. Ruudile abiline ja kool asub tööle kahe õpetajaga Ruudi juhatusel.

 

 Algklassid õpetaja Voldemar Abeliga 1932. a

    Koorküla kool algas tegevust 1833. a Selleaegse kooli ülesanne oli siiski erinev praegusest – kooli ülesandeks oli valmistada ette noorsugu leeritamiseks. Kooli esimeseks asupaigaks oli „Laanemetsa“ talu rehetare, sellal veel suitsutare. Õpetajaks oli sama talu peremees Juhanson.Õppetöö koolis kestis neli päeva nädalas, esmaspäevast neljapäeva õhtuni.  Kuigi kooli juhataja isa vaevalt lugeda oskas – kirjutada ta üldse ei osanud – täitis kool oma ülesande. Õpiti katekismust ja piiblilugu. Sarnastes oludes töötas kool „Laanemetsa“ talus 10 ja „Aalul“ 14 aastat. Hiljem asus kool „Jetile“. Õpetajaks tuli Otto Ruut. See oli juba ka kirja mees ning Maurachi juures oli ta sooritanud koguni kooliõpetaja eksami. Seetõttu oli ka koolielus märgatav paranemine   Ruut  töötas sel kohal 39 a, kuni 1895. aastani, olles ühtlasi ka valla „ametimeheks“, „kirjutajaks“, leeritajaks jne. Peale ta surma „pärandas“ ameti ta poeg Karl Ruut, kes oma isa eeskujul juhatas Koorküla rahva õppeasutist 28 aastat, 1895. a kuni 1923. aastani. Nii on Koorküla algkool suurema osa oma tegevusajast, 67 aastat, töötanud Ruutide perekonna juhatusel. Ja Koorküla rahval ei olnud põhjust nurisemiseks – nii isa, kui ka poeg olid mõlemad tüsedad koolimehed.  1928.a alates töötab kool 6 kl. algkoolina. 1931. a alates on kooli juhatajaks Ed. Paap, olles arvult 7-daks juhatajaks kooli asutamise ajast alates. Praegune juhataja on nii koolitöö kui ka seltskondlike tegevuse alal tuntud tüseda töömehena.