Sõjaväelaste Liidu Koorküla osakond 1922

Koorküla Avalik Rahvaraamatu Selts 1923

Koorküla Piimatalitusühisus 1924

Koorküla Valla Eesti Vabadussõjalaste Liit 1926

Koorküla Linsiküla Masinatarvitajate Ühisus 1927

Koorküla Mõisa Masinatarvitajate Ühisus 1927

Koorküla Tuletõrjeselts 1927

Koorküla Kindlustusselts 1929

Koorküla Asunikkude ja Talupidajate Ühing 1934

Koorküla mõisa Masinatarvitajate Ühing 1934

Koorküla Maanaisteselts 1938

Koorküla Valla Põllumeeste Kogu 1939

Koorküla Ühinenud Põllumeeste ja Väikemaapidajate Kogu 1939

Koorküla Põllumajanduslik ühistu 1944

Koorküla Veeühing