Udsu järv (Utsu järv, Koka ehk Linsi järv)

Foto Rein Mikk 1968

Sakala kõrgustiku kõige sügavam järv (suurim sügavus 30,25 m); asub Valgjärve põhjasopist vaid 00 m lääne pool, Koorküla keskusest 3 kmlõunas. Udsu on Koorkülas kõige kõrgemal asuv järv (umbes 76 m) üle merepinna asuv järv. tema veepeegel on kirde-edela suunas pikliku kujuga ja 6,2 ha suurune. Udsu järve kaldad on väga järsud, liivased või savikad. Vähesel määral leidub õõtsikuga ääristatud kallast. Põhi on kalda lähedal liivane või kruusane, paiguti ka mudane, samuti nagu sügavamal. Kaldavees linaleokivid.
Järv toitub peamiselt põhjaallikatest ja sademetest. Vesi oli 1973. a. roheline ja väga läbipaistev (4,0 m); tugevasti kihistunud. Põhjakihtides puudus hapnik.
Taimeliike oli
järves 17. Järves kasvab haruldast liiki penikeel (Potamogeton rutilus). Fütoplanktonist on järv vaene. Zooplanktonit leidub keskmisel hulgal, üsna ohtralt esinevad haruldased tiibsõudik, süvikusõudik ja järve-jämekoodik. Põhjaloomi on vähe.
Kalafaunas on kõige ohtramalt ahvenat ja särge, leidub latikat, haugi, kokre ja linaskit.
Järvest veidi põhja pool on muistne hiiekoht, "Lindsi saared". Muistendi järgi on järve asemel olnud kirik venna ja õe laulatuse ajal maa alla vajunud.
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977