Virtsjärv.jpg

Virtsjärv (Väike Võrtsjärv)

 Foto Rein Mikk 2011

           Põhja-lõunasuunaline järv Koorküla keskusest 3,5 km kagu pool. Veekogu pindala on ainult 9 ha, kuid suurim sügavus (umbes 9,5 m) ületab tunduvalt suure nimekaimu - Võrtsjärve sügavuse (ka keskmine sügavus - veidi alla 5 m - on suurem kui Võrtsjärvel). Veetase alanes metsamelioratsiooni tulemusena 1970. aastatel 0,5 m võrra. Kaldad on võrdlemisi madalad, idapoolsed põllustatud, läänepoolsed kaetud võsa ja metsaga. Loodekalda juurde on ehitatud Koorküla metskonna hoone. Perv on paiguti kõva, põhja katab paksu kihina muda.
Läbivool pole kuigi tugev. Vesi oli 1961. a. oranźi värvusega, keskmise läbipaistvusega (1,5 m) ja selgesti kihistunud. Põhjalähedased veekihid olid
hapnikuta, kuid nähtavasti ei lasknud kaldaallikad talviti järve ummuksile jääda.
taimeliike oli keskmisel arvul (19). Leidus ka vähesel hulgal üht haruldast jõgitakjaliiki. Peale veetaimede leidu põhjal ka järvekäsna.
Kalafaunat esindab kõige arvukamalt ahven, kuid üllatavalt palju on latikat ja särge, hoopis vähem aga haugi, roosärge, lutsu, linaskit ja kokre. Leidub angerjat.

 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977